Historia scientiae

6 Titles

Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A20
Založba ZRC
Online ISSN 2712-2662
Print ISSN 2232-3414

All Books

Cover for Temelji glasbe / De institutione musica Temelji glasbe / De institutione musica
Historia scientiae

Anicius Manlius Severinus Boethius; Jurij Snoj
18. December 2013
Cover for Razsvetljenske interpretacije narave. (1749–1756) Razsvetljenske interpretacije narave. (1749–1756)
Historia scientiae

Georges-Louis Leclerc de Buffon, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Denis Diderot; Miha Marek
8. November 2013
Cover for Druga analitika / Analytika hystera Druga analitika / Analytika hystera
Historia scientiae

Aristotle; Jera Marušič; Boris Vezjak
7. January 2013
Cover for Nebeške novice Galilea Galileia Nebeške novice Galilea Galileia
Historia scientiae

Matjaž Vesel
14. February 2008
Cover for Kompendij o glasbi / Compendium musicae Kompendij o glasbi / Compendium musicae
Historia scientiae

René Descartes; Jurij Snoj
20. November 2001