Historia scientiae

6 Titles

Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A20
Online ISSN 2712-2662
Print ISSN 2232-3414

All Books

Temelji glasbe / De institutione musica

Historia scientiae
18. December 2013

Nebeške novice Galilea Galileia

Historia scientiae
Matjaž Vesel
14. February 2008

Kompendij o glasbi / Compendium musicae

Historia scientiae
20. November 2001