Exploraciones arqueológicas en Chactún, Campeche, México

Authors

Arheološko najdišče Chactún, ki leži v vzhodnem delu mehiške zvezne države Campeche, smo odkrili leta 2013 v južnem delu obsežnega arheološko neraziskanega ozemlja, ki se razteza med regijama Río Bec in Chenes. Urbano jedro nekdanjega mesta sestavljajo tri koncentracije monumentalne arhitekture, med številnimi kamnitimi spomeniki pa je več takih, na katerih so ohranjeni reliefi. Sodeč po obsegu in velikosti stavb, je Chactún eno največjih majevskih mestnih središč, doslej znanih v osrednjem nižavju polotoka Jukatana. Medtem ko keramika razodeva poselitev od predklasične dobe naprej, stele s hieroglifskimi besedili in datumi kažejo, da je mesto doseglo svoj vzpon v pozni klasični dobi, ko je dobilo pomembno vlogo v regionalni politični hierarhiji. Glede na to, da najdišče leži nedaleč od osrednjega dela območja Río Bec, je presenetljivo, da njegove značilnosti kažejo na veliko tesnejše povezave s tradicijo Petén. Posebnost Chactúna so kamniti spomeniki z reliefi, modeliranimi v štuku, sekundarne lege mnogih stel in oltarjev pa razodevajo, da je bilo naselje prizorišče dejavnosti tudi še v stoletjih po največjem razcvetu.

 

Downloads

Download data is not yet available.
10. March 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-780-6