Prostor, kraj, čas

22 Titles

Inštitut za antropološke in prostorske študije / Institute of Anthropological and Spatial Studies

Zbirka je namenjena predvsem elektronski objavi krajših, tematsko zaokroženih znanstvenih del s področij antropologije, arheologije in prostorskih ved, ki z različnimi pristopi obravnavajo problematiko prostora, kraja in časa. Ker sta prostor in čas temeljni komponenti človekovega življenja, sta obravnavana kot neločljiv del razumevanja današnjih okoljskih in družbenih sprememb, ekologije, globalizacije ter vsesplošne mobilnosti. Poleg raziskav na področju sodobnega merjenja prostora, ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih in daljinskem zaznavanju, je poudarek tudi na družbenih in kulturnih konstrukcijah prostora in časa: kako ljudje v različnih obdobjih in pokrajinah mislimo prostor in čas, kako ju živimo, čutimo, ustvarjamo, spreminjamo in uporabljamo. Prostori, časi in kraji so del družbenih in kulturnih praks, neredko politično določeni in zgodovinsko specifični. Ker so prostori, kraji in časi v stalnem procesu spreminjanja, tovrstna elektronska zbirka omogoča, da se zazremo v preteklost, sedanjost in prihodnost in pogledamo v kraje, ki izginjajo ali pa so že izginili, se ponovno pojavljajo ali pa nastajajo. Ker sta prostor in čas utelešena v ljudeh in skupnostih, se lahko v zbirki posvetimo gibanjem posameznikov in skupnosti ter razkrijemo, kako se kraji in časi povezujejo v nove pokrajine in nove oblike odnosov med ljudmi in družbami. S kreativnim poustvarjanjem preteklosti, raziskovanjem sedanjosti in predvidenih potekov v prihodnosti postanejo sami procesi ustvarjanja prostorov bolj jasno izraženi. Elektronske objave hkrati omogočajo boljšo vizualizacijo tovrstnih procesov.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A52
Online ISSN 2335-4208
Print ISSN 2712-2840

All Books

Pospeševanje skozi zgodovino. Avtomobili med stereotipi in statistiko

Prostor, kraj, čas 22
Marko Kovač
12. September 2023

Hodopisi. Zbirka etnografskih esejev z metodološkimi premisleki o hoji in pisanju

Prostor, kraj, čas 21
Nataša Rogelja Caf, Špela Ledinek Lozej
20. March 2023

Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka

Prostor, kraj, čas 16
Žiga Kokalj (ed.), Ralf Hesse (ed.), Admir Mulahusić (ed.)
3. July 2018

Geometrični popravki optičnih satelitskih posnetkov

Prostor, kraj, čas 15
Aleš Marsetič, Krištof Oštir, Mojca Kosmatin Fras
12. December 2017

Airborne laser scanning raster data visualization. A Guide to Good Practice

Prostor, kraj, čas 14
Žiga Kokalj, Ralf Hesse
3. July 2017

Kraji in časi v novogvinejski pokrajini

Prostor, kraj, čas 10
Borut Telban
21. November 2016

Aspectos astronómicos de la arquitectura maya en la costa nororiental de la península de Yucatán

Prostor, kraj, čas 13
Pedro Francisco Sánchez Nava, Ivan Šprajc, Martin Hobel
10. May 2016

Orientaciones astronómicas en la arquitectura de Mesoamérica: Occidente y Norte

Prostor, kraj, čas 12
Ivan Šprajc, Pedro Francisco Sánchez Nava, Alejandro Cañas Ortiz
9. May 2016

Orientaciones astronómicas en la arquitectura de Mesoamérica: Oaxaca y el Golfo de México

Prostor, kraj, čas 8
Ivan Šprajc, Pedro Francisco Sánchez Nava
21. August 2015

Exploraciones arqueológicas en Chactún, Campeche, México

Prostor, kraj, čas 7
Ivan Šprajc (ed.)
10. March 2015

Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

Prostor, kraj, čas 6
Andreja Švab Lenarčič, Krištof Oštir
9. March 2015

Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi

Prostor, kraj, čas 5
Tinka Delakorda Kawashima
20. February 2015

Reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de Campeche, México. Temporada 2007

Prostor, kraj, čas 4
Ivan Šprajc, Atasta Flores Esquivel, Saša Čaval, María Isabel García López
3. March 2014

(Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja

Prostor, kraj, čas 2
Nataša Gregorič Bon, Jaka Repič, Alenka Janko Spreizer
17. September 2013