Reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de Campeche, México. Temporada 2007

Authors

Atasta Flores Esquivel
María Isabel García López

Knjiga opisuje rezultate sedme sezone arheološkega rekognosciranja na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche. Terenski pregledi so bili opravljeni leta 2007 v južnem delu neposeljene Calakmulske biosfere. Površinska keramika in posebnosti arhitekture potrjujejo poselitev od srednje predklasične do zaključne klasične dobe, ugotovljeno že med predhodnimi terenskimi raziskavami, razkrivajo pa tudi povezave s sosednjimi območji. Registrirana najdišča so ostanki naselij, ki ustrezajo različnim hierarhičnim razredom. O družbenopolitičnem pomenu nekaterih urbanih središč pričajo monumentalne ceremonialne in upravne stavbe, pa tudi stele in drugi kamniti spomeniki. Podatki, doslej zbrani na jugovzhodu Campecheja, razkrivajo gostoto in raznovrstnost arheoloških ostankov in pomembno prispevajo k razumevanju družbene organizacije, politične geografije in splošnega kulturnega razvoja Majev v osrednjih nižavjih.

 

Downloads

Download data is not yet available.
3. March 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-673-1