Opera Instituti Artis Historiae

2 Titles

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History

Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja starejše umetnostne zgodovine, tako kritičnim objavam virov kakor monografijam in zbornikom o posameznih obdobjih, spomenikih in umetnikih.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A26

Online ISSN 2670-5990
Print ISSN 2670-5958

All Books

Cerkvi na Homcu in v Šmarci

Opera Instituti Artis Historiae
Ana Lavrič, Blaž Resman
14. December 2019

Le sang et le lait dans l’imaginaire médiéval

Opera Instituti Artis Historiae
Jure Mikuž
20. September 2013