Opera Instituti Artis Historiae

2 Titles

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History

Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja starejše umetnostne zgodovine, tako kritičnim objavam virov kakor monografijam in zbornikom o posameznih obdobjih, spomenikih in umetnikih.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A26

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History
Online ISSN 2670-5990
Print ISSN 2670-5958

All Books

Cover for Cerkvi na Homcu in v Šmarci Cerkvi na Homcu in v Šmarci
Opera Instituti Artis Historiae

Ana Lavrič, Blaž Resman
14. December 2019
Cover for Le sang et le lait dans l’imaginaire médiéval Le sang et le lait dans l’imaginaire médiéval
Opera Instituti Artis Historiae

Jure Mikuž
20. September 2013