Historični seminar 11

Authors

Enajsta knjiga Historičnega seminarja prinaša sedem razprav domačih in tujih avtorjev, ki so nastale na podlagi predavanj v Historičnem seminarju. Aneta Markuszewska predstavlja dve operni deli z antičnim motivom Ifigenije (Ifigenija v Avlidi in Ifigenija na Tavridi), ki sta nastali leta 1713 za rimsko gledališče Marije Kazimire Sobieske. Mojca Kovačič se v svojem prispevku sprašuje o mejah in svobodi pri ustvarjanju ljudske glasbe. Géza Pálffy piše o obrambi pred Turki in vojaški kartografiji v habsburški monarhiji na področju Madžarske, Hrvaške in Slavonije v 16. stoletju. Prispevek Arna Strohmeyerja se ukvarja z mirovno misijo, na katero je kot vodja cesarskega veleposlaništva k Visoki porti leta 1719 odpotoval plemič iz spodnjega Porenja Damian Hugo von Virmont. Raymond Miller se posveča mestu Jerneja Kopitarja v srednjeevropskem prostoru v začetku 19. stoletja. Andrej Stopar razpravlja o ruskem odnosu do polpretekle zgodovine, predvsem o odnosu do Stalina. Jure Zupan pa piše o pomenski mreži slovenskih glagolov, ki jo sestavlja približno 15.500 slovenskih glagolov, združenih v 1011 pomenskih skupin.

 

Downloads

Download data is not yet available.
18. March 2014

Institutes

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0366-8

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-682-3

Physical Dimensions

145 mm x 220 mm
Paperback