Historični seminar

13 Titles

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v knjižni obliki. Od šeste knjige (2008) dalje besedila Historičnega seminarja običajno izidejo v eni monografijo letno. Članki v njih so opremljeni z ustreznim znanstvenim aparatom; slovenski članki imajo angleške, tujejezični pa slovenske povzetke, izvlečke in ključne besede.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A07

All Books

Cover for Historični seminar 14 Historični seminar 14
Historični seminar 14

Mojca Žagar Karer (ed.), Katarina Šter (ed.)
28. June 2021
Cover for Historični seminar 13 Historični seminar 13
Historični seminar 13

Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
26. July 2018
Cover for Historični seminar 12 Historični seminar 12
Historični seminar 12

Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
21. April 2016
Cover for Historični seminar 11 Historični seminar 11
Historični seminar 11

Mojca Žagar Karer (ed.)
18. March 2014
Cover for Historični seminar 10 Historični seminar 10
Historični seminar 10

Katarina Šter (ed.)
28. November 2012
Cover for Historični seminar 9 Historični seminar 9
Historični seminar 9

Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
31. August 2011
Cover for Historični seminar 8 Historični seminar 8
Historični seminar 8

Katarina Keber (ed.), Luka Vidmar (ed.)
16. September 2010
Cover for Historični seminar 7 Historični seminar 7
Historični seminar 7

Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
17. August 2009
Cover for Historični seminar 6 Historični seminar 6
Historični seminar 6

Katarina Keber (ed.), Katarina Šter (ed.)
14. August 2008
Cover for Historični seminar 5. Zbornik izbranih predavanj 2004–2006 Historični seminar 5. Zbornik izbranih predavanj 2004–2006
Historični seminar 5

Petra Svoljšak (ed.), Vojislav Likar (ed.), Peter Weiss (ed.)
21. July 2008
Cover for Mediteranski miti od antike do 18. stoletja / Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century Mediteranski miti od antike do 18. stoletja / Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century
Historični seminar

Metoda Kokole (ed.), Barbara Murovec (ed.), Marjeta Šašel Kos (ed.), Michael Talbot (ed.)
15. March 2006
Cover for Historični seminar 4. Zbornik predavanj 2001–2003 Historični seminar 4. Zbornik predavanj 2001–2003
Historični seminar 4

Metoda Kokole (ed.), Vojislav Likar (ed.), Peter Weiss (ed.)
8. September 2003
Cover for Historični seminar II. Glasovi Historični seminar II. Glasovi
Historični seminar 2

Oto Luthar (ed.), Vojislav Likar (ed.)
15. December 1997