Historični seminar

13 Titles

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v knjižni obliki. Od šeste knjige (2008) dalje besedila Historičnega seminarja običajno izidejo v eni monografijo letno. Članki v njih so opremljeni z ustreznim znanstvenim aparatom; slovenski članki imajo angleške, tujejezični pa slovenske povzetke, izvlečke in ključne besede.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A07

All Books

Historični seminar 14

Historični seminar 14
Mojca Žagar Karer (ed.), Katarina Šter (ed.)
28. June 2021

Historični seminar 13

Historični seminar 13
Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
26. July 2018

Historični seminar 12

Historični seminar 12
Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
21. April 2016

Historični seminar 11

Historični seminar 11
Mojca Žagar Karer (ed.)
18. March 2014

Historični seminar 10

Historični seminar 10
Katarina Šter (ed.)
28. November 2012

Historični seminar 9

Historični seminar 9
Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
31. August 2011

Historični seminar 8

Historični seminar 8
Katarina Keber (ed.), Luka Vidmar (ed.)
16. September 2010

Historični seminar 7

Historični seminar 7
Katarina Šter (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
17. August 2009

Historični seminar 6

Historični seminar 6
Katarina Keber (ed.), Katarina Šter (ed.)
14. August 2008

Historični seminar 5. Zbornik izbranih predavanj 2004–2006

Historični seminar 5
Petra Svoljšak (ed.), Vojislav Likar (ed.), Peter Weiss (ed.)
21. July 2008

Mediteranski miti od antike do 18. stoletja / Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century

Historični seminar
Metoda Kokole (ed.), Barbara Murovec (ed.), Marjeta Šašel Kos (ed.), Michael Talbot (ed.)
15. March 2006

Historični seminar 4. Zbornik predavanj 2001–2003

Historični seminar 4
Metoda Kokole (ed.), Vojislav Likar (ed.), Peter Weiss (ed.)
8. September 2003

Historični seminar II. Glasovi

Historični seminar 2
Oto Luthar (ed.), Vojislav Likar (ed.)
15. December 1997