Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H)

Authors

Peter Weiss

Slovar celovito predstavlja občno besedje, kot ga uporabljajo govorci v spodnjem delu Zadrečke doline, kjer se govori zgornjesavinjsko narečje. Besede, ki jih je v poskusnem zvezku skoraj 3500, so navedene v narečnem zapisu s poknjiženo iztočnico in z vsemi potrebnimi oblikami, natančno so določeni pomeni in dodane razlage s ponazarjalnimi primeri, zapisane so morebitne dvojnice in sopomenke, povsod so navedeni slovnični podatki, pripisane imajo ustrezne označevalnike, uveden pa je tudi podatek o dokumentiranosti besede v slovarjih predvsem knjižnega jezika.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H)
Published
1. March 1998
Series

Details about the available publication format: Fran (HTML)

Fran (HTML)
Publication date (01)
14.10.2015

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6182-47-1
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Hardback

Details about the available publication format: Biblos (pdf)

Biblos (pdf)
ISBN-13 (15)
978-961-254-491-1