Slovarji

29 Titles

V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna znanstvena in strokovna področja, zgodovinski, narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika. Večina slovarjev je objavljena tudi v spletni zbirki Fran, terminološki pa tudi v spletni zbirki Terminologišče. Del portala Fran in širše zastavljenih slovarskih projektov inštituta je tudi novejša podzbirka Rastoči slovarji, ki v zaključenem formatu .pdf prinaša e-izdaje vsakoletnih pridobitev na področju splošne leksikografije, pravopisa in novejšega besedja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A12
Online ISSN 2536-2941
Print ISSN 2232-3759

All Books

Kamnarski terminološki slovar

Slovarji
2. December 2022

Davčni terminološki slovar

Slovarji
Mateja Jemec Tomazin (ed.)
29. June 2022

Farmacevtski terminološki slovar. Druga, dopolnjena in pregledana izdaja

Slovarji
Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
5. June 2019

Pravni terminološki slovar

Slovarji
Gregor Dugar (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Marjeta Humar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Aleš Novak (ed.), Luka Tičar (ed.)
13. March 2018

Terminološki slovar avtomatike [prva izdaja]

Slovarji
Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd, Mojca Žagar Karer
30. October 2014

Slovar slovenskih členkov

Slovarji
Andreja Žele
17. October 2014

Kostelski slovar

Slovarji
Jože Gregorič
12. June 2014

Veterinarski terminološki slovar

Slovarji
Ivanka Brglez (ed.), Cvetana Tavzes (ed.), Miloš Tavzes (ed.)
9. September 2013

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Marko Snoj (ed.)
28. January 2013

Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

Slovarji
Andreja Žele
12. October 2012

Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]

Slovarji
Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
30. January 2012

Botanični terminološki slovar

Slovarji
Franc Batič (ed.), Borislava Košmrlj-Levačič (ed.)
25. January 2012

Slovenski smučarski slovar

Slovarji
Ljudmila Bokal (ed.)
17. January 2012

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Slovarji
Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
22. March 2011

Čebelarski terminološki slovar

Slovarji
Ljudmila Bokal (ed.)
10. October 2008

Gledališki terminološki slovar

Slovarji
Marjeta Humar (ed.), Barbara Sušec Michieli (ed.), Katarina Podbevšek (ed.), Slavka Lokar (ed.)
14. January 2008

Slovenski tehniški slovar A – B

Slovarji
Andrej Paulin, Andrej Šmalc, Anton Stušek
10. September 2007

Geološki terminološki slovar

Slovarji
Jernej Pavšič (ed.)
23. March 2007

Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis]

Slovarji
Vilko Novak
6. October 2006

Gemološki terminološki slovar

Slovarji
Meta Dobnikar (ed.), Marjeta Humar (ed.), Simona Jarc (ed.), Miha Jeršek (ed.)
20. October 2005

Geografski terminološki slovar

Slovarji
Drago Kladnik (ed.), Franc Lovrenčak (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.)
18. August 2005

Pravni terminološki slovar. Do 1991, gradivo

Slovarji
Marjeta Humar (ed.), Silvo Torkar (ed.), Maja Košmrlj-Levačič (ed.), Ivanka Šircelj-Žnidaršič (ed.), Polona Gantar (ed.)
1. January 1999

Papirniški terminološki slovar

Slovarji
Marjeta Humar (ed.)
1. January 1996