Slovarji

15 Titles

V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna znanstvena in strokovna področja, zgodovinski, narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika. Večina slovarjev je objavljena tudi v spletni zbirki Fran, terminološki pa tudi v spletni zbirki Terminologišče. Del portala Fran in širše zastavljenih slovarskih projektov inštituta je tudi novejša podzbirka Rastoči slovarji, ki v zaključenem formatu .pdf prinaša e-izdaje vsakoletnih pridobitev na področju splošne leksikografije, pravopisa in novejšega besedja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A12
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Online ISSN 2536-2941
Print ISSN 2232-3759

All Books

Cover for Pravni terminološki slovar Pravni terminološki slovar
Slovarji

Gregor Dugar (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Marjeta Humar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Aleš Novak (ed.), Luka Tičar (ed.)
13. March 2018
Cover for Terminološki slovar avtomatike Terminološki slovar avtomatike
Slovarji

Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd, Mojca Žagar Karer
30. October 2014
Cover for Slovar slovenskih členkov Slovar slovenskih členkov
Slovarji

Andreja Žele
17. October 2014
Cover for Veterinarski terminološki slovar Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Ivanka Brglez (ed.), Cvetana Tavzes (ed.), Miloš Tavzes (ed.)
9. September 2013
Cover for Vezljivostni slovar slovenskih glagolov Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Slovarji

Andreja Žele
12. October 2012
Cover for Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja] Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]
Slovarji

Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
30. January 2012
Cover for Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Slovarji

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
22. March 2011
Cover for Čebelarski terminološki slovar Čebelarski terminološki slovar
Slovarji

Ljudmila Bokal (ed.)
10. October 2008
Cover for Gledališki terminološki slovar Gledališki terminološki slovar
Slovarji

Marjeta Humar (ed.), Barbara Sušec Michieli (ed.), Katarina Podbevšek (ed.), Slavka Lokar (ed.)
14. January 2008
Cover for Slovenski tehniški slovar A – B Slovenski tehniški slovar A – B
Slovarji

Andrej Paulin, Andrej Šmalc, Anton Stušek
10. September 2007
Cover for Geološki terminološki slovar Geološki terminološki slovar
Slovarji

Jernej Pavšič (ed.)
23. March 2007
Cover for Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis] Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis]
Slovarji

Vilko Novak
6. October 2006
Cover for Geografski terminološki slovar Geografski terminološki slovar
Slovarji

Drago Kladnik (ed.), Franc Lovrenčak (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.)
18. August 2005