Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]

Authors

Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)

Farmacevtski terminološki slovar vsebuje okoli 5500 strokovnih izrazov, ki se uporabljajo na različnih področjih farmacije (farmacevtska tehnologija, farmacevtska informatika, farmacevtska biotehnologija, farmacevtska kemija, farmacevtska zakonodaja, farmakoepidemiologija, farmakognozija, toksikologija, lekarniška farmacija, klinična farmacija, socialna farmacija ipd.). Slovar ne vsebuje zaščitenih imen zdravil. Vsak strokovni izraz je prikazan v samostojnem slovarskem članku. Slovar je normativen, razlagalen in prevoden. Vsebuje izrazje, ki mu stroka daje prednost, in z jezikovnega in/ali strokovnega stališča manj ustrezno izrazje, ki je prikazano v obliki kazalk k ustreznejšim poimenovanjem. Prednostno izrazje ima pomenski opis, navadno tudi angleški in latinski ustreznik, če se uporabljata. Slovar ima tri dele: slovensko-angleško-latinski, angleško-slovenski in latinsko-slovenski del. Pri izdelavi farmacevtskega terminološkega slovarja so sodelovali farmacevti, terminografi in jezikoslovci (slovenisti, latinisti in anglisti).

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]
Published
30. January 2012
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0388-0

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-254-330-3
Date of first publication (11)
30.01.2012
Physical Dimensions
Hardback