Uganke na Slovenskem

Authors

Saša Babič

V monografiji avtorica predstavi uganke kot pomemben folklorni žanr. V prvem delu so opisane različne definicije ugank in njihova umeščenost v kontekst; nato avtorica obravnava zgodovino nastanka ugank in razvoja raziskav tako v svetu kot v slovenskem prostoru. V drugem delu monografije sledi tipologija ugank, pri čemer ločimo prave uganke, uganke za reševanje življena, šaljiva vprašanja, parodična vprašanja, logična vprašanja, risane uganke in modra vprašanja. Tipi ugank so predstavljeni tako s teoretičnega kot analitičnega vidika, ilustrirani pa so z gradivom iz arhiva ZRC SAZU Inštituta za slovensko narodopisje. Bogato slovensko gradivo ugank kaže na živost tega žanra v slovenskem kulturnem okolju. Avtorica v monografiji predstavi bogastvo in pisanost tega pogosto spregledanega žanra in kompleksnost njegovega razumevanja, z etnolingvistično metodo analize pa bralcu približa preučevanje kulture s pomočjo folklornih žanrov.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Uganke na Slovenskem
Published
19. April 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-961-05-0531-0
Publication date (01)
19.04.2021