Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja. Vizitacije kot vir za umetnostno zgodovino

Authors

Ana Lavrič

Študija obravnava vizitacijske zapisnike kot specifično arhivsko gradivo, ki dokumentira stanje cerkvenih objektov in opreme v določenih časovnih presekih, in na osnovi analize postavlja izhodišča za uporabo tega gradiva v umetnostnozgodovinskih raziskavah. Stanje in spremembe spremlja pod vidikom cerkvenih predpisov oz. smernic tridentinskega koncila na področju sakralne umetnosti in pod vidikom umetnostne politike posameznih ljubljanskih škofov 17. stoletja. Na temelju obsežnega gradiva ugotavlja živahno, tako v cerkvenopravnih kategorijah kot tudi z novimi estetskimi merili pogojeno umetnostno dejavnost obravnavanega časa. Dodani so regesti zapisnikov splošnih vizitacij (ločeno za ljubljanski in za gornjegrajski del) in terminološki slovarček najpomembnejših izrazov.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. January 2007

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-020-3