Napotenidelavci.si. E-priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence

Priročnik želi povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotitvah delavcev za različne ciljne skupine: delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence. Prinaša tako splošne informacije o napotitvah delavcev v Slovenijo in iz Slovenije (oblike, splošni pogoji in pravila napotitev), vpogled v zakonodajo (mednarodno v okviru EU in slovensko s poudarkom na rabi Direktive 96/71/ES in Direktive 2014/67/EU s področja napotitve delavcev) in praktične napotke za delavce in delodajalce kot tudi za pristojne javne uslužbence. Gre za prvi takšen ciljno in tematsko široko zastavljen priročnik v slovenskem prostoru, ki pa še zdaleč ne more zajeti in podati vseh aspektov napotitev delavcev. Priročnik je nastajal na osnovi javno dostopnih virov (zakonodaja, poročila, študije, spletne strani, medijski prispevki idr.) in številnega drugega gradiva, sugestij, priporočil, ki smo jih pridobili od sodelavcev, vključenih v evropski projekt Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information/Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij.

 

Downloads

Download data is not yet available.
11. August 2016

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-928-2