Vilfanov zbornik. Pravo, zgodovina, narod/Recht, Geschichte, Nation

Authors

Vincenc Rajšp (ed.)
Ernst Bruckmüller (ed.)

Zbornik je izšel v počastitev osemdesetletnice rojstva akademika in univerzitetnega profesorja Sergija Vilfana (1919–1999). Uvodoma je predstavljeno življenje in delo Sergeja Vilfana v slovenskem in nemškem jeziku. Devetinštirideset znanstvenih prispevkov se navezuje na vsa področja znanstvenega delovanja in zanimanja Sergeja Vilfana: pravna zgodovina, zgodovina pokristjanjevanja, oblikovanje držav, stabove in parlamente, upravo in upravne meje ter vprašanja sodne organizacije, zgodovino mest in meščanstva, gospodarsko in družbeno zgodovino, zgodovino trgovine in prometa, čarovniške procese, oblikovanje narodov in nacionalna vprašanja, narodnostne statistike in vpliv jezikovnih meja na cerkvene in upravne meje, zgodovino mentalitet, pravno etnologijo in arhivistiko.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. September 1999

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

04.10.2023

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISMN-10 (05)

961-6182-77-3

Date of first publication (11)

01.09.1999

Physical Dimensions

195 mm x 280 mm
Hardback