Atlant

Authors

Jerneja Fridl (ed.), Drago Kladnik (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.), Drago Perko (ed.), Mimi Urbanc (ed.)

Prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku je v obdobju med letoma 1869 in 1877 po listih izdajala Slovenska matica. Redakcijo so zaupali znanemu jezikoslovcu in pravniku Mateju Cigaletu (1819–1889), ki je opravil izjemno delo. V novi izdaji je faksimilom osemnajstih zemljevidov dodana monografija – sedem temeljitih znanstvenih študij z rezultati proučevanj predvsem političnih in družbenih razmer, ki so vzpodbudile in omogočile izid Atlanta, okoliščin njegovega nastanka, problemov, ki so se porajali ob izvedbi, kartografskih tehnik, ki so bile tedaj uveljavljene in Cigaletovega pristopa k slovenjenju tujih zemljepisnih imen. Spremna monografija je dopolnjena z imenskim kazalom, v katerem je zajetih 28.075 zemljepisnih imen z vseh zemljevidov.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Atlant
Published
29. April 2005
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-509-3

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6500-81-3
Physical Dimensions
260 mm x 400 mm
Hardback