Govorica predmetov

Authors

Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej

Monografija je strnitev raziskav treh avtoric, ki obravnavajo materialno kulturo s teoretičnega, epistemološkega, historičnega in institucionalno raziskovalnega vidika. Besedilo v petih razpravah o materialni kulturi pripoveduje o človeku, družbi, času in prostoru, saj predmeti v življenju posameznika nimajo le praktične - funkcionalne vrednosti, marveč povezovalno in ločevalno vlogo, posebno funkcijo imajo v interkulturni in multikulturni komunikaciji. V prvem delu knjige so obravnavni teoretični koncepti in bogata zgodovina etnološkega raziskovanja. Poznavanje preteklih sestavin materialne kulture in njenega raziskovanja pojasnjuje tudi današnje življenje in kulturo, socialne in regionalne razlike, kakršne so značilne tudi za sodobni svet in slovensko družbo. V drugem delu knjige so predstavljene tri etnološke študije – o bivalni, oblačilni in prehranski kulturi. Prva govori o ognjiščih v Vipavski dolini kot središču vsakdanjih in nekaterih dediščinskih praks, druga o oblačilnem videzu ljubljanskih predšolskih otrok in skrbi zanj, tretja pa o bučnem olju, značilni sestavini prehrane in identitete na Štajerskem.

V knjigi so v ospredju sodobni etnološki pogledi na materialno kulturo, za katere niso pomembne le obravnave predmetov samih, marveč tudi to, kako predmeti ustvarjajo razmerja med njimi in med ljudmi.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Govorica predmetov
Published
1. June 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0529-7
Publication date (01)
16.04.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0527-3
Date of first publication (11)
01.06.2021
Physical Dimensions
120 mm x 200 mm
Paperback