Lingua Slovenica

21 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

The collection contains handy and practical works that address open questions of contemporary Slovene language from different perspectives - applied, theoretical and developmental. It is aimed at both professionals and the general public interested in contemporary language issues. The Fontes sub-collection publishes scholarly editions of collected or selected linguistic works, articles and writings by Slovene linguists. The contributions are arranged according to thematic aspects and are usually accompanied by an editorial study, a bibliography, an index of subjects and names, and contributions that shed light on the author's work in other ways.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A31

Online ISSN 2712-326X
Print ISSN 1855-9425

All Books

Sociolingvistični spisi. Jezikoslovni spisi IV

Lingua Slovenica Fontes 4
Breda Pogorelec; Maja Bitenc, Marko Stabej
16. April 2024

Slovensko kolesarsko izrazje. Leksikalni vidik

Lingua Slovenica 18
Urška Vranjek Ošlak
16. April 2024

Normativnost v slovarjih slovenskega knjižnega jezika

Lingua Slovenica 17
Manca Černivec
19. March 2024

Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Lingua Slovenica Fontes 3
Breda Pogorelec
8. April 2021

Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki

Lingua Slovenica 16
Mojca Šorli
24. November 2020

Prostomorfemskost v slovenščini

Lingua Slovenica 15
Andreja Žele
5. July 2019

Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika

Lingua Slovenica 14
Jerica Snoj
25. January 2019

Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja

Lingua Slovenica 12
Špela Petric
26. April 2018

Glagolski vid v sodobni slovenščini 1. Besedotvorje in pomen

Lingua Slovenica 13
Domen Krvina
26. April 2018

Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja

Lingua Slovenica 11
Boris Kern
28. August 2017

Terminologija v Evropski uniji

Lingua Slovenica 9
Tanja Fajfar
4. January 2017

Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov

Lingua Slovenica 7
Andrej Perdih
18. April 2016

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni spisi I

Lingua Slovenica Fontes 1
Breda Pogorelec
17. June 2011

Stilistika slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni spisi II

Lingua Slovenica Fontes 2
Breda Pogorelec
17. June 2011

Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes

Lingua Slovenica 5
Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010

Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja

Lingua Slovenica 4
Andreja Legan Ravnikar
12. January 2008

Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop

Lingua Slovenica 3
Polona Gantar
16. January 2007

Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave

Lingua Slovenica 2
Tomaž Sajovic
13. January 2006