Lingua Slovenica

8 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev. Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in opremljeni navadno s spremno študijo urednika, bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo predstavljenega avtorja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A31
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Online ISSN 2712-326X
Print ISSN 1855-9425

All Books

Cover for Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Špela Petric
26. April 2018
Cover for Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Boris Kern
28. August 2017
Cover for Terminologija v Evropski uniji Terminologija v Evropski uniji
Lingua Slovenica 9

Tanja Fajfar
4. January 2017
Cover for Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Andrej Perdih
18. April 2016
Cover for Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010