Lingua Slovenica

11 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev. Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in opremljeni navadno s spremno študijo urednika, bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo predstavljenega avtorja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A31
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Online ISSN 2712-326X
Print ISSN 1855-9425

All Books

Cover for Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Mojca Šorli
24. November 2020
Cover for Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Špela Petric
26. April 2018
Cover for Terminologija v Evropski uniji Terminologija v Evropski uniji
Lingua Slovenica 9

Tanja Fajfar
4. January 2017
Cover for Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Andrej Perdih
18. April 2016
Cover for Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010
Cover for Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Andreja Legan Ravnikar
12. January 2008
Cover for Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Polona Gantar
16. January 2007