Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci I.. Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška

Authors

Monika Kropej Telban (ed.)
https://orcid.org/0000-0001-6459-3683
Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
https://orcid.org/0000-0001-8281-4638

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci je komentiran prevod etnografskih poglavij o Slovencih iz knjižne zbirke Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, ki je nastajala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja na pobudo prestolonaslednika nadvojvode Rudolfa (1858–1889) kot domoznanska zbirka z enciklopedičnimi ambicijami. Izhajala je v nemški in madžarski redakciji, po snopičih, ki so zvezani v 24 oz. 21 knjigah, izdanih na Dunaju in v Budimpešti. Vsebina je v vseh razporejena v enotnem zaporedju poglavij o pokrajinskih značilnostih, predzgodovini, zgodovini, narodopisju, glasbi, književnosti, arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu, obrti in gospodarskem življenju. Cilj dela je bila enakovredna predstavitev vseh narodov dvojne monarhije, ki bi prispevala h krepitvi in spoštovanju »različnosti v enosti«. V tej knjigi so objavljena poglavja o Štajerski, Porabju in Prekmurju ter Koroški, spremljajo jih komentarji o značaju zbirke in o obravnavah slovenske narodopisne podobe, materialne kulture ter pripovednega in pesemskega izročila.

 

Downloads

Download data is not yet available.
12. July 2016

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

01.02.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-913-8

Date of first publication (11)

12.07.2016

Physical Dimensions

180 mm x 245 mm
Hardback