Studia litteraria

14 Titles

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies

The book series includes monographs and collections of papers that knowledgeably and innovatively tackle several domains of Slovenian and comparative literary studies, ranging from the basics of literature and its relationships with other socio-cultural and artistic fields through research of literary genres, currents and periods to critical presentation of recent directions and problems of literary studies and their applications to the actual literary phenomena.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A32
Online ISSN 2712-2743
Print ISSN 1855-895X

All Books

Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Studia litteraria 28
Marko Juvan (ed.)
24. September 2021

Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne

Studia litteraria 24
Darko Dolinar
22. November 2018

Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna

Studia litteraria 23
Andraž Jež
16. November 2016

Prostori slovenske književnosti

Studia litteraria 20
Marko Juvan (ed.)
9. February 2016

Sodobne teorije pripovedi

Studia litteraria
Alenka Koron
9. April 2014

Svetovne književnosti in obrobja

Studia litteraria
Marko Juvan (ed.)
6. December 2012

Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja

Studia litteraria
Vita Žerjal-Pavlin
17. December 2008

Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk

Studia litteraria
Darko Dolinar (ed.), Marko Juvan (ed.)
20. November 2008

Znanstvene izdaje in elektronski medij. Razprave

Studia litteraria
Matija Ogrin (ed.)
23. December 2005

Slovenski literarni prevod (1550–2000)

Studia litteraria
Majda Stanovnik
2. December 2005