Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000

Authors

Lojze Marinček, Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik

Na vegetacijski karti gozdnih združb so prostorsko predstavljene gozdne združbe na območju lista Ljubljana. Karta je izdelana na podlagi sodobne tehnologije in je priložena tudi na zgoščenki. V komentarju pa je vsaka združba podrobno opisna: ekološke razmere, najpogostejše rastlinske vrste v posamezni združbi, njihova dinamika, optimalna raba prostora in viri, kjer si lahko bralci poiščejo dodatne informacije.

 

 

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
15. January 2007

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

22.09.2020

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6568-66-3

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-6568-66-1

Date of first publication (11)

15.01.2007

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback