Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000

Authors

Lojze Marinček (ed.), Andraž Čarni (ed.), Marjan Jarnjak (ed.), Petra Košir (ed.), Aleksander Marinšek (ed.), Urban Šilc (ed.), Igor Zelnik (ed.)

Na vegetacijski karti gozdnih združb so prostorsko predstavljene gozdne združbe na območju lista Ljubljana. Karta je izdelana na podlagi sodobne tehnologije in je priložena tudi na zgoščenki. V komentarju pa je vsaka združba podrobno opisna: ekološke razmere, najpogostejše rastlinske vrste v posamezni združbi, njihova dinamika, optimalna raba prostora in viri, kjer si lahko bralci poiščejo dodatne informacije.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andraž Čarni

 

 

Aleksander Marinšek

 

 

Urban Šilc

 

 

Igor Zelnik

 

 

Cover for Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000
Published
15. January 2007
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
22.09.2020

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6568-66-3
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-961-6568-66-1
Date of first publication (11)
15.01.2007
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Paperback