Zvoki in okusi druge Slovenije. Vodič po prostorih medkulturnih srečevanj

Authors

Ana Hofman (ed.), Oto Luthar (ed.)

Knjižica prinaša razmišljanje o alternativni zvočno-kulinarični pokrajini v Sloveniji, pri čemer obravnava prostore, ki označujejo in obenem tudi odločno presegajo kulturne, nacionalne in druge meje. Različni vidiki zvočno-kulinarične pestrosti, ki jih ponuja knjižica, izpostavljajo vsakdanje izkušnje medkulturnih srečevanj, pri tem pa ne rišejo zgolj podobe srečnega in naivnega multikulutralizma. Poudarjajo namreč predvsem interakcijo, dinamiko in dvosmernost odnosa med »nami« in »drugimi« v naši kulturi.

 

The volume comprises several considerations of the alternative audio-culinary landscape in Slovenia. in doing so it investigates spaces and places which demarcate and concomitantly significantly transcend cultural, national and other borders. Different aspects of audio-culinary variety dealt with in the book expose mundane experiences of intercultural encounters, while reflecting on the position of happy and naive multiculturalism. The contributions emphasise the interaction, the dynamics and mutual relationship between ‘us’ and ‘them’.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Zvoki in okusi druge Slovenije. Vodič po prostorih medkulturnih srečevanj
Published
16. August 2011
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-299-3

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-254-298-6
Physical Dimensions
Paperback