Teoretska praksa arhitekture

1 Titles

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Filozofski inštitut / Institute of Philosophy

Knjižna zbirka Teoretska praksa arhitekture sistematično prispeva h gradnji in razvoju arhitekturne teorije, ki se opira na oz. izvira predvsem iz filozofske misli. Uredniški koncept zbirke izhaja iz prepričanja, da je teorija sestavni del same prakse arhitekture. Prakso razumemo pri tem kot razmislek – ki poteka v besedi, risbi, grajeni formi, računalniški simulaciji, itd. – o temeljnih vprašanjih arhitekture, ki se tičejo bivanja, konstruiranja/gradnje, razmerja med prostorom in krajem ter mesta človeka v svetu nasploh. Osrednji del zbirke so prevodi tujih arhitekturno-teoretskih del, pri čemer se osredotoča na besedila – tako starejša kot najnovejša – ki so relevantna za sodobno prakso arhitekture in zanimiva tudi za druga področja humanistike in družboslovja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A53
Online ISSN 2738-4772
Print ISSN 2350-6105

All Books

Tektonika v arhitekturi. Frampton - Semper - Bötticher

Teoretska praksa arhitekture
21. July 2014