Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi

Authors

Moreno De Toni
Klara Kožar Rosulnik
Marijanca Ajša Vižintin

Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe. Osredotoča se predvsem na slovensko in italijansko skupnost: na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi (teoretični) del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri različnih šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnična informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporočamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

Sozaložnik: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI)

Downloads

Download data is not yet available.
23. November 2013

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0379-8

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

Physical Dimensions

210 mm x 297 mm
Paperback