Blaznikov zbornik / In memoriam Pavle Blaznik

Authors

Matjaž Bizjak (ed.)

Zbornik zajema dopolnjene in z znanstvenim aparatom opremljene referate z mednarodnega znanstvenega simpozija ob 200. obletnici sekularizacije freisinške in briksenske škofijske posesti na Slovenskem, ki je potekal med 10. in 12. decembrom 2003 v Škofji Loki. Glede na obravnavano tematiko, kraj, ki je gostil simpozij, in čas, v katerem se je odvijal (100-letnica Blaznikovega rojstva), so se organizatorji odločili zbornik posvetiti dr. Pavletu Blazniku, dolgoletnemu članu Zgodovinskega inštituta ZRC SAZU in zaslužnemu loškemu zgodovinarju.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Blaznikov zbornik / In memoriam Pavle Blaznik
Published
26. April 2005
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
23.12.2020

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6500-80-5
Date of first publication (11)
26.04.2005
Physical Dimensions
190 mm x 280 mm
Hardback