Ovčja vas in njena slovenska govorica / Valbruna e la sua parlata slovena. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Stage di ricerca Val Canale 2003

Authors

Roberto Dapit, Peter Jurgec, Karmen Kenda-Jež, Nataša Komac, Vera Smole, Matej Šekli

Monografija Ovčja vas in njena slovenska govorica pomembno doprinaša k opisu slovenskih govorov Kanalske doline in odstira »živost« slovenskega jezika na skrajnem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja. Pri njenem nastajanju so združili moči domačini in raziskovalci različnih znanstvenoraziskovalnih ustanov, goriške in videmske univerze, Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU.

Soizdajatelj: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina / Centro culturale sloveno Stella alpina, Val Canale

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Ovčja vas in njena slovenska govorica / Valbruna e la sua parlata slovena. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Stage di ricerca Val Canale 2003
Published
16. October 2006
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0308-8

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6568-73-6
Physical Dimensions
160 mm x 230 mm
Paperback