Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina

Authors

Marija Stanonik

Knjiga je rezultat prizadevanja, da bi se slovenska slovstvena folkloristika konstituirala kot znanstveno verificirana disciplina s svojim predmetom, terminologijo in metodo, saj se avtorica ne more sprijazniti s tezo, da je (slovstveni) folkloristiki prihranjeno samo zbiranje. V knjigi tako predstavlja širok spekter vprašanj, ki vabijo slovensko kulturno (samo)zavest k premisleku o prevrednotenju slovenske slovstvene folklore kot besedne umetnosti. Besedna umetnost spremlja človeka vse od nastanka jezika in je po iznajdbi pisave (p)ostala ne le umetnost narečij, ampak tudi ustvarjalnost, ki nikakor ni vezana samo na ruralno okolje, saj v najrazličnejši pojavnosti spremlja današnjega urbanega človeka.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina
Published
25. October 2006
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0313-2

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6568-82-5
Physical Dimensions
165 mm x 235 mm
Hardback