Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina

Authors

Marija Stanonik

Knjiga je rezultat prizadevanja, da bi se slovenska slovstvena folkloristika konstituirala kot znanstveno verificirana disciplina s svojim predmetom, terminologijo in metodo, saj se avtorica ne more sprijazniti s tezo, da je (slovstveni) folkloristiki prihranjeno samo zbiranje. V knjigi tako predstavlja širok spekter vprašanj, ki vabijo slovensko kulturno (samo)zavest k premisleku o prevrednotenju slovenske slovstvene folklore kot besedne umetnosti. Besedna umetnost spremlja človeka vse od nastanka jezika in je po iznajdbi pisave (p)ostala ne le umetnost narečij, ampak tudi ustvarjalnost, ki nikakor ni vezana samo na ruralno okolje, saj v najrazličnejši pojavnosti spremlja današnjega urbanega človeka.

 

Downloads

Download data is not yet available.
25. October 2006

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0313-2

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6568-82-5

Physical Dimensions

165 mm x 235 mm
Hardback