Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov. Izkušnje in razmisleki

Authors

Mood disorders are becoming one of the major public health problems and care for good mental health is substantially affecting almost all dimensions of our lives. However, the lay and professional public have the most contrasting attitudes and beliefs about mental disorders compared to other chronic non-communicable diseases. Persisting stereotypes and myths about mental disorders as a rule hinder professional help-seeking, interest and belief in their effective treatment. This problematic is discussed in the multi-authored monograph ('More Knowledge about Mood Disorders for Escaping the Labyrinth: Experiences and Reflections'). In the 21 scientific and professional essays, the authors of various academic backgrounds reflect upon mental health issues, focusing on contemporary mood disorders. Moreover, the first results of the newly introduced and innovative mental health promotion programme in Slovenia - With Raised Mental Health Literacy to Better Managing Mood Disorders (acronym OMRA) - are presented, as well. The monograph is good food for thought for the lay and professional public.

 

Chapters

 • Naslovnica & kazalo / Front & Table of contents
 • Težave v duševnem zdravju so kompleksne in potrebujejo večdisciplinarni pristop
  Lilijana Šprah
 • OMRA v zakulisju
  Jana Šimenc
 • Duševno zdravje odraslih prebivalcev Slovenije skozi zdravstveno statistiko
  Nuša Konec-Juričič, Domen Kralj, Anja Magajna, Saška Roškar, Špela Selak, Sandra Simonović, Matej Vinko
 • Umeščenost programa OMRA v javni interes o duševnem zdravju
  Anela Klemenc Bešo
 • Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028
  Jožica Maučec Zakotnik
 • Prispevek antropologije h kulturno obveščeni psihiatriji
  Duška Knežević Hočevar
 • Uvajanje inovativnega programa pismenosti o motnjah razpoloženja v Sloveniji: rezultati in učinki programa
  Lilijana Šprah
 • Anksiozne motnje
  Mojca Zvezdana Dernovšek
 • Ponavaljajoča se depresivna motnja in depresija v sklopu bipolarne motnje
  Mojca Zvezdana Dernovšek
 • Evalvacija učinkov programa opismenjavanja o motnjah razpoloženja na raven razumevanja značilnosti in posledic anksioznosti, depresije in bipolarne motnje razpoloženja
  Lilijana Šprah
 • Umeščanje duševnega zdravja na družbena omrežja – primer programa OMRA
  Jana Šimenc
 • Preusmeritev pogleda od stigmatiziranih k stigmatizirajočim
  Duška Knežević Hočevar
 • Kako se je program OMRA dotaknil udeleženk in udeležencev delavnice
  Duška Knežević Hočevar
 • Najpogostejša vprašanja o zdravilih za zdravljenje motenj razpoloženja
  Rok Tavčar
 • Kognitivno-vedenjska terapija
  Maja Bundalo Bočić, Mojca Zvezdana Dernovšek
 • Teoretična zasnova metode interpretacije simpotomov obsesivno-kompulzivne motnje (OKM)
  Urška Battelino
 • Psihiatrično in ajurvedsko razumevanje in zdravljenje depresije: izkušnje pacientov v Sloveniji
  Maja Kolarević
 • Svojci oseb z duševnimi motnjami
  Mojca Zvezdana Dernovšek
 • Vloga nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja: primer društva Altra
  Suzana Oreški
 • Vloga centra za socialno delo in koordinatorja obravnave v skupnosti pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju
  Janez Sterle
 • Psihološki vidiki brezposelnosti
  Brigita Vončina
 • Motnje razpoloženja pri uporabnikih opiatov
  Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič
 • Duševno zdravje v kontekstu sodobnih migracij
  Sanja Cukut Krilić

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov. Izkušnje in razmisleki
Published
29. September 2019
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0219-7

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0218-0
Physical Dimensions
165 mm x 234 mm
Paperback