Glasba in manjšine / Music and Minorities. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25. – 30. junij 2000 / Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25-30, 2000

Authors

Svanibor Pettan (ed.)
Adelaida Reyes (ed.)
Maša Komavec (ed.)

V zborniku je predstavljenih 27 referatov s prvega mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM), ki je potekalo v Ljubljani od 25. do 30. junija 2000. Prispevki so razdeljeni po tematskih sklopih: najprej sta predstavljena raziskovanje manjšin in študijska skupina Glasba in manjšine, sledijo teme, ki obravnavajo različne slovenske manjšine zunaj Slovenije in manjšine v slovenskem prostoru, zgodovinske teme, ki obravnavajo manjšine v preteklosti, ter raziskave o Romih in drugi prispevki, ki obravnavajo različne etnične in narodnostne manjšine. Konferenca je potekala v angleškem jeziku, zato so tudi referati v angleščini, povzetki pa prevedeni v slovenščino. Zbornik vsebuje tudi imensko in krajevno kazalo ter CD-ploščo z 32 zvočnimi primeri.

 

Downloads

Download data is not yet available.
21. December 2001

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

03.08.2022

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6358-47-2

Date of first publication (11)

21.12.2001

Physical Dimensions

155 mm x 235 mm
Paperback