Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Authors

Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič

Zbornik je izšel ob osemdesetletnici zgodovinarja Vasilija Melika. Njegovemu življenjepisu in bibliografiji sledi 80 prispevkov, ki v širokem spektru obravnavajo vprašanja zgodovinopisja ter slovenske in širše evropske zgodovine od zgodnjega srednjega veka do najnovejše dobe. V veliki meri se nanašajo na raziskovalna področja, ki jih slavljenec obravnava v svojem bogatem znanstvenem opusu: volitve in parlamentarizem, politično zgodovino, zgodovino mest v slovenskem in evropskem prostoru, narodnopolitični razvoj v 19. in 20. stoletju ter družbena, gospodarska, kulturnozgodovinska, šolska in cerkvena vprašanja. Vasilij Melik zavzema visoko mesto v mednarodnem zgodovinopisju, o čemer priča tudi dejstvo, da v zborniku s prispevki sodelujejo avtorji iz desetih evropskih držav: Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije in Hrvaške.

 

Downloads

Download data is not yet available.
6. April 2001

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

04.10.2023

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-10 (02)

961-6358-33-2

Date of first publication (11)

04.06.2001

Physical Dimensions

195 mm x 280 mm
Hardback