Kulturna dediščina med Alpami in Krasom / L'eredità culturale fra Alpi e Carso. Vodnik po zbirkah / Guida alle collezioni

Authors

Saša Poljak Istenič (ed.)
https://orcid.org/0000-0001-5277-7100

Knjiga je namenjena popotnikom po Kanalski dolini, Ratečah v Gornjesavski dolini in Belopeški ravnini, Reziji, Terski in Karnajski dolini, Kobariškem, Nadiških dolinah, Liškem, Kambreškem in dolini Idrije, po Kanalskem in Goriških brdih, ki jih zanimajo etnološke, zgodovinske in druge značilnosti slovenskega in italijanskega območja med Alpami in Krasom, hkrati pa bi si radi ogledali, kako svojo dediščino razumejo domačini, društva, občine in muzeji. V njem je namreč predstavljenih 33 zbirk predmetov, med katerimi so zbirke razglednic in podobic, obrtniške zbirke (mizarstvo, kovaštvo, brusaštvo), tematske zbirke (oblačila, pustni liki, likalniki, grablje), splošne zbirke predmetov, ki pričajo o načinu življenja na teh območjih, in zbirke ostankov prve svetovne vojne. Večino si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru in prek spleta. Vodnik je nastal v okviru projekta ZBORZBIRK, ki je bil sofinanciran v Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013.

 

Downloads

Download data is not yet available.
10. March 2015

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0370-5

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-781-3

Physical Dimensions

190 mm x 220 mm