Philosophica / Prizma

1 Titles

Filozofski inštitut / Institute of Philosophy

Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A16

Online ISSN 3023-9796
Print ISSN 2232-3015

All Books

Nietzsche in neubesedljiva misel

Philosophica / Prizma Prizma
Aleš Bunta
11. March 2024