Jezikovni atlasi

1 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

Nacionalni jezikovni atlas je ob slovnici, pravopisu, slovarjih itd. eno tistih jezikoslovnih del, ki so uporabna v širše znanstvene in pedagoške namene tako doma kot v svetu. Slovenski lingvistični atlas (SLA) je zasnoval že Fran Ramovš leta 1934, jezikovnogeografske raziskave slovenskega jezika pa so ena od temeljnih nalog Inštituta za slovenski jezik. Predstavlja tako jezikovno kot kulturno bogastvo slovenskega naroda, predvsem pa pomeni zelo bogat vir za nadaljnje jezikoslovne kot tudi sociolingvistične in etnološke raziskave ter osvetlitev jezikovno-kulturnih stikov in povezav z drugimi, predvsem sosednjimi narodi in njihovimi jeziki.

Podobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A47

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Print ISSN 2232-5255

All Books

Cover for Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline
Jezikovni atlasi

Mojca Horvat
7. June 2018