Jezikovni atlasi

3 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

Nacionalni jezikovni atlas je ob slovnici, pravopisu, slovarjih itd. eno tistih jezikoslovnih del, ki so uporabna v širše znanstvene in pedagoške namene tako doma kot v svetu. Slovenski lingvistični atlas (SLA) je zasnoval že Fran Ramovš leta 1934, jezikovnogeografske raziskave slovenskega jezika pa so ena od temeljnih nalog Inštituta za slovenski jezik. Predstavlja tako jezikovno kot kulturno bogastvo slovenskega naroda, predvsem pa pomeni zelo bogat vir za nadaljnje jezikoslovne kot tudi sociolingvistične in etnološke raziskave ter osvetlitev jezikovno-kulturnih stikov in povezav z drugimi, predvsem sosednjimi narodi in njihovimi jeziki.

Podobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A47

Online ISSN 2784-4307
Print ISSN 2232-5255

All Books

Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline

Jezikovni atlasi
Mojca Horvat
7. June 2018

Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija

Jezikovni atlasi 2
Jožica Škofic (ed.)
4. May 2016

Slovenski lingvistični atlas 1. Človek – telo, bolezni, družina

Jezikovni atlasi
Jožica Škofic (ed.)
31. March 2012