Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956)

Authors

Kozma Ahačič (ed.)

V elektronski knjigi so zbrana vsa pomembnejša spremna besedila iz slovnic, ki jih obravnava portal (tako iz osnovnih izdaj kot po potrebi tudi iz ponovnih, predelanih izdaj). Izbor je treba razumeti kot delovno gradivo za bodočo kritično izdajo vseh jezikoslovnih spremnih besedil iz slovnic, slovarjev in drugih knjižnih del.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956)
Published
10. June 2015
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-797-4