Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006

Authors

Drago Perko, Janez Nared, Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Tomaž Podobnikar, Radoš Šumrada

Knjiga s 33 vsebinsko izjemno raznovrstnimi prispevki je že osmi v vrsti monografij, ki bienalno predstavljajo znanstvene, strokovne in pedagoške dosežke in usmeritve na področju razvoja in uporabe geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Združuje številne poudarke s področja različnih strok, s čimer geografski informacijski sistemi nudijo odlično priložnost za intenzivno interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme.

Soizdajatelja: Zveza geografskih društev Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

Downloads

Download data is not yet available.
20. September 2006

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-516-1

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6568-55-8

Physical Dimensions

165 mm x 235 mm
Paperback