Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006

Authors

Drago Perko (ed.), Janez Nared (ed.), Marjan Čeh (ed.), David Hladnik (ed.), Marko Krevs (ed.), Tomaž Podobnikar (ed.), Radoš Šumrada (ed.)

Knjiga s 33 vsebinsko izjemno raznovrstnimi prispevki je že osmi v vrsti monografij, ki bienalno predstavljajo znanstvene, strokovne in pedagoške dosežke in usmeritve na področju razvoja in uporabe geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Združuje številne poudarke s področja različnih strok, s čimer geografski informacijski sistemi nudijo odlično priložnost za intenzivno interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme.

Soizdajatelja: Zveza geografskih društev Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006
Published
20. September 2006

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-516-1

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6568-55-8
Physical Dimensions
165 mm x 235 mm
Paperback