CAPAcities

6 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

This book series presents projects' results, particularly in the field of urban geography, sustainable development, cultural heritage and similar topics. 

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A39

Online ISSN 2712-2565
Print ISSN 2232-2477

All Books

Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape

CAPAcities 5
Daniela Ribeiro
16. September 2020

Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

CAPAcities 4
David Bole (ed.)
28. February 2020

Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino

CAPAcities 3
Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
22. September 2014

Upravljanje območij s kulturno dediščino

CAPAcities 2
Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
10. July 2014

Innovative Policies for Alpine Towns. Alpine space small local urban centres innovative pack

CAPAcities
David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin
21. March 2011

Na prelomnici. Razvojna vprašanja občine Idrija

CAPAcities 1
Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
24. December 2009