Regionalni razvoj

7 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

Zbirka skuša ponuditi kakovostno znanstveno literaturo na področju regionalne politike, regionalnega razvoja, regionalizacije ter splošnih razvojnih vprašanj. Vsaka posamezna knjiga je posvečena izbrani tematiki, pri čemer skušamo pritegniti različne avtorje, ki lahko prispevajo k celoviti in kakovostni obravnavi izbrane tematike. Na ta način skušamo poživiti razpravo na področju regionalnega razvoja ter pospešiti prenos najnovejših znanstvenih rezultatov v prakso.

This series presents quality research on regional policy, regional development, regionalization, and general development issues. Each volume is dedicated to a selected topic with various authors in order to contribute to the comprehensive and high-quality treatment of a selected topic. This helps invigorate discussion of regional development and promotes the transfer of the latest research findings into practice.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A37

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
Online ISSN 2712-2727
Print ISSN 1855-5780

All Books

Cover for Demografske spremembe in regionalni razvoj Demografske spremembe in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 7

Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
21. October 2019
Cover for Prostor, regija, razvoj Prostor, regija, razvoj
Regionalni razvoj 6

Damjan Kavaš, Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
3. November 2017
Cover for Globalni izzivi in regionalni razvoj Globalni izzivi in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 5

Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
13. November 2015
Cover for Nove razvojne perspektive Nove razvojne perspektive
Regionalni razvoj 4

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
18. October 2013
Cover for Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
Regionalni razvoj 3

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. October 2011
Cover for Razvojni izzivi Slovenije Razvojni izzivi Slovenije
Regionalni razvoj 2

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. September 2009
Cover for Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj
Regionalni razvoj 1

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.), Marjan Ravbar (ed.), Andrej Horvat (ed.), Marko Hren (ed.), Luka Juvančič (ed.), Ivo Piry (ed.), Borut Rončević (ed.)
20. September 2007