Shranli smo jih v bančah. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini / Contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale

Authors

Karmen Kenda-Jež

Izsledki raziskave slovenskega oblačilnega izrazja v Kanalski dolini, ki je v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika Kanalska dolina potekala v letih 2003–2007, so v monografiji urejeni v trijezični (slovensko-italijansko-nemški) konkordančni izrazijski slovar. Začetna, slovensko-italijanska razdelka vsebujeta prepis narečnega besedila Oblačila naših dedkov in babic glavne informantke Marie Moschitz, obogaten s slikovnim gradivom, in slovarski uvod s predstavitvijo raziskave, prikazom sestave gesel ter seznamom kratic in krajšav. Slovar v celoti temelji na prepisih posnetkov narečnih besedil, urejenih v podatkovno zbirko. Lažje iskanje po slovarju (tudi več- in drugojezičnim uporabnikom) omogočajo knjižnoslovensko-narečni, italijansko-slovenskonarečni in nemško-slovenskonarečni seznam.

Soizdajatelji: S.K.S Planika Kanalska dolina; ATS Od me-je; Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI)

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Shranli smo jih v bančah. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini / Contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale
Published
1. February 2008
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0318-7

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-254-123-1
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Paperback