Philosophica / Moderna

2 Titles

Filozofski inštitut / Institute of Philosophy

Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A16

Print ISSN 2232-3007

All Books

Vznik subjekta

Philosophica / Moderna Moderna
Peter Klepec
26. November 2004

Telo v novoveški filozofiji

Philosophica / Moderna Moderna
Miran Božovič
11. April 2002