Rastlinstvo Breginjskega kota

Authors

Boško Čušin

Knjiga prinaša vpogled v stanje biodiverzitete rastlinskega sveta za okoli 60 km2 veliko območje Breginjskega kota. Za celotno območje so zbrani in dopolnjeni podatki drugih naravoslovnih ved. Delo nam prinaša opis 1036 rastlinskih taksonov, ki so razvrščeni po abecednem redu znanstvenih imen. Pri večini vrst so njihovi življenjski prostori opredeljeni po Physis kategorizaciji, za nekatere pa so navedene tudi fitocenološke enote, v katerih rastejo. Izpostavljeni so problemi ogroženosti rastišč nekaterih redkih in endemičnih vrst, vpliv nasadov iglavcev ter pojav neavtohtonih rastlin, naposled pa tudi naravovarstvena tematika v luči evropskega projekta Natura 2000.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
16. August 2006

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

22.09.2020

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6568-52-3

Date of first publication (11)

16.08.2006

Physical Dimensions

165 mm x 240 mm
Paperback