Women's Creativity since the Modern Movement (1918–2018). Toward a New Perception and Reception

Authors

Obsežno delo je plod štiriletnih raziskav v okviru mednarodnega projekta MoMoWo - Ženska ustvarjalnost od modernizma dalje in prinaša nova spoznanja na področju žensk v arhitekturi, gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in krajinski arhitekturi v Evropi in širše. Razdeljena je v osem poglavij, ki združujejo 116  prispevkov na temo o njihovi izobraženosti, kulturni zapuščini, vključevanju v stanovska združenja ali njihovih prispevkih h kulturnemu turizmu in stroki ter raziskovanju njihovega dela. Zaključi jo poglavje z grafičnimi prilogami.

A.  Izobraževanje in usposabljanje žensk. Nacionalne in mednarodne preslikave, ki se posveča dostopnosti arhitekturne izobrazbe ženskam od pionirk s konca 19. stoletja do sodobnic 21. stoletja, vključenosti žensk v akademske poklice in feminizaciji poklica;
B. Ženska zapuščina in dediščina. Zaščita, obnova in izboljšave se ukvarja z ohranjanjem doslej povsem zanemarjene kulturne dediščine, ki so jo ustvarile ženske, in z vprašanjem vpliva teoretikov in ustvarjalk na spremembo dojemanja ženske zapuščine v družbi;
C. Ženske v mrežah in poklicnih združenjih je namenjeno predstavitvi ženskih poklicnih združenj in vključevanju žensk v tradicionalna stanovska združenja;
D. Ženske in kulturni turizem se ukvarja z vlogo in vplivom žensk kot uporabnic kulturnega turizma ter z možnostjo razvoja novih »ženskih« destinacij;
E. Ženski uspehi in strokovni dosežki. Premikanje meja predstavlja nagrajene dosežke ustvarjalk in s problemom njihove zapostavljenosti pri podeljevanju najprestižnejših stanovskih nagrad v svetovnem merilu;
F. Ženske in trajnost. Mesto in pokrajina raziskuje žensko angažiranost v trajnostnem ekološkem razvoju na področju arhitekture in oblikovanja;
G. Ženske "kot subjekti". Dokumentacija, metodologija, interpretacija in izboljšave je posvečeno metodologiji in virom za raziskovanje ženskih študij ter njihovim odmevom v sodobni historiografiji;
SG. Risbe načrtov se ukvarja z vlogo risbe v procesu načrtovanja ustvarjalk na področju arhitekture.

 

Extensive work is a result of four year research within the international project Women's Creativity since the Modern Movement, and brings new insights into women in architecture, construction, design, urban planning and landscape architecture in Europe and in the rest of the world. It is divided into eight chapters that combine 116 articles on topics:  A. Women’s education and training: National and international mappings; B. Women’s legacy and heritage: Protection, restoration and enhancement; C. Women in communication and professional networks; D. Women and cultural tourism; E. Women’s achievements and professional attainments: Moving boundaries; F. Women and sustainability: City and Landscape; G. Women ‘as subjects’: Documentation, methodology, interpretation and enhancement; SG. Design drawings.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. June 2018

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0106-0