Ethnologica – Dissertationes

6 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

The monographs collection is meant for publishing recent and relevant ethnological dissertations. They are accompanied by editors or other experts’ comments from their own wider ethnological or other discipline view. 

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A43
Online ISSN 2738-5728
Print ISSN 2232-3090

All Books

Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju

Ethnologica – Dissertationes 8
Katarina Šrimpf Vendramin
24. May 2021

O igri in delu

Ethnologica – Dissertationes 7
Barbara Turk Niskač
1. March 2021

Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev

Ethnologica – Dissertationes 6
Saša Babič
16. March 2015

Od hiše do niše. Razvoj kuhinje v Vipavski dolini

Ethnologica – Dissertationes 5
Špela Ledinek Lozej
8. January 2015

Tradicija v sodobnost. Janče - zeleni prag Ljubljane

Ethnologica – Dissertationes 4
Saša Poljak Istenič
9. December 2013

Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice

Ethnologica – Dissertationes 3
Barbara Ivančič Kutin
25. January 2012