Ethnologica – Dissertationes

6 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

The monographs collection is meant for publishing recent and relevant ethnological dissertations. They are accompanied by editors or other experts’ comments from their own wider ethnological or other discipline view. 

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A43
Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
Online ISSN 2738-5728
Print ISSN 2232-3090

All Books

Cover for Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju
Ethnologica – Dissertationes 8

Katarina Šrimpf Vendramin
24. May 2021
Cover for O igri in delu O igri in delu
Ethnologica – Dissertationes 7

Barbara Turk Niskač
1. March 2021
Cover for Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev
Ethnologica – Dissertationes 6

Saša Babič
16. March 2015
Cover for Od hiše do niše. Razvoj kuhinje v Vipavski dolini Od hiše do niše. Razvoj kuhinje v Vipavski dolini
Ethnologica – Dissertationes 5

Špela Ledinek Lozej
8. January 2015
Cover for Tradicija v sodobnost. Janče - zeleni prag Ljubljane Tradicija v sodobnost. Janče - zeleni prag Ljubljane
Ethnologica – Dissertationes 4

Saša Poljak Istenič
9. December 2013
Cover for Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice
Ethnologica – Dissertationes 3

Barbara Ivančič Kutin
25. January 2012