Pamflet

8 Titles

Inštitut za kulturne in spominske študije / Institute of Culture and Memory Studies

Pamflet vse od 18. stoletja služi kot svojevrstna državljanska oglasna deska: hoče angažirati državljanke in državljane, jih izzvati k razmišljanju in pripraviti do zavzemanja stališč. Nagovarja z jezikom, ki ga razumejo vsi. Pamflet je nosilec kulture, ki ne sprejema neumnosti, ne požira žalitev in zavrača poniževanje kulture svobodoljubnosti, odgovornosti, kritičnega mišljenja in neodvisnosti duha. Zbirka Pamflet bo negovala, kar je med nami emancipatoričnega in dobrega, ter razkrinkavala grožnje. Z njo se borimo proti uničevanju preteklosti, razvrednotenju življenja v sedanjosti in kraji prihodnosti.

Podorbneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A59

Online ISSN 2738-5000
Print ISSN 2738-4993

All Books

Kovidni režim. Kje smo?

Pamflet 6
Tomaž Mastnak
28. February 2022

Afganistan. Konec okupacije

Pamflet 3
Nancy Lindisfarne, Jonathan Neale
15. November 2021

Za socializem in svobodo mišljenja

Pamflet 2
Albert Einstein
2. March 2021

Fašizem in demokracija

Pamflet 1
George Orwell
9. June 2020