Slovenska umetnost in njen evropski kontekst. Izbrane razprave 1

Authors

Barbara Murovec (ed.)

Spletna monografija predstavlja vpogled v izbrane raziskave sodelavcev na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, ki so bili leta 2007 člani programske skupine Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. Študije v prvem delu analizirajo določeno področje v zgodovini umetnosti na Slovenskem (srednjeveška stavbna plastika, žanrsko slikarstvo, arhitektura 19. stoletja) ali pomembno osebnost (Jože Plečnik) z vidika stanja raziskav in pristopov k posameznim vprašanjem. V drugem delu objavljene razprave pa so obdelave posameznih spomenikov, umetnikov in naročnikov, ki prinašajo nova spoznanja o umetnosti, ki je del slovenskega in širšega evropskega prostora hkrati.

 

Downloads

Download data is not yet available.
4. January 2008

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-049-4