Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko

Authors

Janja Žitnik Serafin (ed.)

Namen knjige je odgovoriti na vprašanje, kako etnično-migracijska dinamika v Sloveniji kroji razmere, v katere se vpenja vojska kot specifična delovna organizacija, s poudarkom na vprašanju zaposlovanja v Slovenski vojski. Tako kot izhajamo iz potrebe po kompleksnejši integraciji priseljencev, ki je pogoj za notranjo varnost Slovenije, hkrati pa predstavlja možnost za razširitev nabornega potenciala Slovenske vojske, smo tudi rešitve iskali zlasti na polju učinkovitejših ukrepov za uspešno integracijo priseljencev in doslednejšega uresničevanja že sprejetih usmeritev na tem področju. Knjiga je zasnovana izrazito interdisciplinarno. Raziskava, katere rezultat prinaša knjiga, je bila z metodološkega vidika v prevladujočem delu izrazito kvalitativne narave, v vsebinskem smislu pa prav tako izrazito usmerjena k humanističnim vidikom obravnavane problematike.

 

Downloads

Download data is not yet available.
28. July 2009

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-146-0

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-145-3

Physical Dimensions

150 mm x 210 mm
Paperback