Gestrinov zbornik

Authors

Darja Mihelič (ed.)

Gestrinov zbornik je zbornik razprav v počastitev osemdesetletnice nestorja slovenske zgodovine akad. prof. dr. Ferda Gestrina. Zbornik poleg predgovora prinaša 48 prispevkov uglednih domačih in tujih avtorjev. V uvodnem delu so združeni bio- in bibliografski podatki o jubilantu. Ostali prispevki so razvrščeni v pet tematskih sklopov. Prvi zajema pet razprav, ki posegajo v obravnavo mediteranskega prostora. Nadaljnji blok devetih prispevkov slika zgodovino vzhodnoalpskega prostora v srednjem in novem veku. Sledi skupina desetih razprav o gospodarski zgodovini. Četrti sklop vsebuje dvanajst prispevkov, ki slikajo politično in populacijsko zgodovino od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Zadnja, peta skupina sedmih prispevkov je heterogena, obravnava pa tematiko šolstva in izobrazbe, teoretična, historiografska in filozofska vprašanja.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. March 1999

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

04.10.2023

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-10 (02)

961-6182-70-6

Date of first publication (11)

01.03.1999

Physical Dimensions

195 mm x 280 mm
Hardback