Opera ethnologica Slovenica

5 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij s področja etnologije, kulturne antropologije, folkloristike in sorodnih ved, ki se nanašajo na temeljito obravnavo posamičnih tem, so posvečene obletnicam pomembnih avtorjev (Niko Kuret, Rajko Ložar), so prevodi del tujih avtorjev, ki so raziskovali na Slovenskem, ali pa so pomembni za slovenski znanstveni diskurz.

Podrobno/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A25
Online ISSN 2712-2719
Print ISSN 2232-2159

All Books

Ambivalence terena

Opera ethnologica Slovenica
Jurij Fikfak
9. May 2014

Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami

Opera ethnologica Slovenica
Jurij Fikfak (ed.), Jože Prinčič (ed.)
22. January 2009

Čar izročila. Dediščina Nika Kureta (1906–1995)

Opera ethnologica Slovenica
Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
25. September 2008

Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki

Opera ethnologica Slovenica
Irene Portis-Winner
31. January 2006