Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

76 Titles

The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language is active in the fields of lexicology, lexicography, terminology, standardization of language and orthography, dialectology, etymology, onomastics, comparative, and historical linguistics. Members of the institute compile and publish comprehensive dictionaries and manuals for the Slovenian language, including Dictionary of the Slovenian Standard Language and the Slovenian Linguistic Atlas, collaborate in the creation of its Slavic and European counterparts, and develop related theories and technologies. In recent years, the institute is best known for Fran, the main Internet dictionary portal for the Slovenian language, which has been in existence since 2014. Fran integrates all the main Slovenian dictionaries as well as several additional resources, and is freely accessible on the World Wide Web. The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language publishes Jezikoslovni zapiski and Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

https://isjfr.zrc-sazu.si/

All Books

Cover for Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja] Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]
Slovarji

Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
30. January 2012
Cover for Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom
-

Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
16. December 2011
Cover for Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije
Linguistica et philologica 26

Mojca Žagar Karer
16. September 2011
Cover for Intervjuji in polemike Intervjuji in polemike
Linguistica et philologica 25

Jože Toporišič
18. May 2011
Cover for Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Slovarji

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
22. March 2011
Cover for Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010
Cover for Terminologija in sodobna terminografija Terminologija in sodobna terminografija
-

Nina Ledinek (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Marjeta Humar (ed.)
24. November 2009
Cover for Novejša slovenska leksika. V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri Novejša slovenska leksika. V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri
-

Alenka Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič, Andreja Žele
29. April 2009
Cover for Čebelarski terminološki slovar Čebelarski terminološki slovar
Slovarji

Ljudmila Bokal (ed.)
10. October 2008
Cover for Gledališki terminološki slovar Gledališki terminološki slovar
Slovarji

Marjeta Humar (ed.), Barbara Sušec Michieli (ed.), Katarina Podbevšek (ed.), Slavka Lokar (ed.)
14. January 2008
Cover for Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Andreja Legan Ravnikar
12. January 2008
Cover for Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem
Linguistica et philologica 18

Kozma Ahačič
15. October 2007
Cover for Narečni diskurz. Diskurzivna analiza briških pogovorov Narečni diskurz. Diskurzivna analiza briških pogovorov
Linguistica et philologica 16

Danila Zuljan Kumar
20. August 2007
Cover for Geološki terminološki slovar Geološki terminološki slovar
Slovarji

Jernej Pavšič (ed.)
23. March 2007
Cover for Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Polona Gantar
16. January 2007
Cover for Ovčja vas in njena slovenska govorica / Valbruna e la sua parlata slovena. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Stage di ricerca Val Canale 2003 Ovčja vas in njena slovenska govorica / Valbruna e la sua parlata slovena. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Stage di ricerca Val Canale 2003
-

Roberto Dapit, Peter Jurgec, Karmen Kenda-Jež, Nataša Komac, Vera Smole, Matej Šekli
16. October 2006
Cover for Pragmatična frazeologija Pragmatična frazeologija
Linguistica et philologica 14

Nataša Jakop
4. August 2006
Cover for Geografski terminološki slovar Geografski terminološki slovar
Slovarji

Drago Kladnik (ed.), Franc Lovrenčak (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.)
18. August 2005
Cover for Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom
Linguistica et philologica 12

Helena Dobrovoljc
20. June 2005
51-76 of 76