Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

151 Titles

The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language is active in the fields of lexicology, lexicography, terminology, standardization of language and orthography, dialectology, etymology, onomastics, comparative, and historical linguistics. Members of the institute compile and publish comprehensive dictionaries and manuals for the Slovenian language, including Dictionary of the Slovenian Standard Language and the Slovenian Linguistic Atlas, collaborate in the creation of its Slavic and European counterparts, and develop related theories and technologies. In recent years, the institute is best known for Fran, the main Internet dictionary portal for the Slovenian language, which has been in existence since 2014. Fran integrates all the main Slovenian dictionaries as well as several additional resources, and is freely accessible on the World Wide Web. The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language publishes Jezikoslovni zapiski and Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

https://isjfr.zrc-sazu.si/

All Books

Pravni terminološki slovar

Slovarji
Gregor Dugar (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Marjeta Humar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Aleš Novak (ed.), Luka Tičar (ed.)
13. March 2018

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017

Rastoči slovarji
Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.), Manca Černivec (ed.), Duša Race (ed.)
12. February 2018

Pravopisne kategorije ePravopisa 2017

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
12. February 2018

ePravopis 2017

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
12. February 2018

Slovar zvonjenja in pritrkavanja

-
Mojca Kovačič, Ljudmila Bokal, Matjaž Ambrožič, Tomaž Klopčič
13. July 2017

Etnolingvistika po slovensko

-
Marija Stanonik
3. July 2017

Pravopisne kategorije ePravopisa 2016

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
16. June 2017

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016

Rastoči slovarji
Domen Krvina
16. June 2017

ePravopis 2016

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.)
16. June 2017

Lipalja vas in njena slovenska govorica

Linguistica et philologica 34
Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
10. February 2017

Terminologija v Evropski uniji

Lingua Slovenica 9
Tanja Fajfar
4. January 2017

Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora

Linguistica et philologica 33
Luka Repanšek
5. December 2016

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016

Rastoči slovarji
Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
10. October 2016

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Linguistica et philologica 32
Metka Furlan
15. September 2016

Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija

Jezikovni atlasi 2
Jožica Škofic (ed.)
4. May 2016

Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov

Lingua Slovenica 7
Andrej Perdih
18. April 2016

Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

-
Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
24. November 2015

Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika

Linguistica et philologica 31
Sašo Živanović
5. November 2015

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika

-
Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele
28. October 2015

Šolski grško-slovenski slovar

-
Anton Dokler, Matej Hriberšek
12. May 2015

Terminološki slovar avtomatike [prva izdaja]

Slovarji
Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd, Mojca Žagar Karer
30. October 2014

Slovar slovenskih členkov

Slovarji
Andreja Žele
17. October 2014

Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji

Studia mythologica Slavica – Supplementa 9
Nataša Gliha Komac
29. August 2014

Kostelski slovar

Slovarji
Jože Gregorič
12. June 2014

Veterinarski terminološki slovar

Slovarji
Ivanka Brglez (ed.), Cvetana Tavzes (ed.), Miloš Tavzes (ed.)
9. September 2013

Frazeološka simfonija. Sodobni pogledi na frazeologijo

-
Nataša Jakop (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.)
6. May 2013

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Marko Snoj (ed.)
28. January 2013

Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih

-
Nataša Jakop (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.)
12. October 2012

Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

Slovarji
Andreja Žele
12. October 2012

Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758)

Linguistica et philologica 28
Kozma Ahačič
6. August 2012

Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola

Linguistica et philologica 27
Andreja Žele
31. May 2012

Slovenski lingvistični atlas 1. Človek – telo, bolezni, družina

Jezikovni atlasi
Jožica Škofic (ed.)
31. March 2012

Slovensko tehniško izrazje. Jezikovni priročnik

-
Andrej Šmalc, Jakob Müller
6. March 2012

Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]

Slovarji
Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
30. January 2012

Botanični terminološki slovar

Slovarji
Franc Batič (ed.), Borislava Košmrlj-Levačič (ed.)
25. January 2012
51-100 of 151