Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

72 Titles

The Institute of Slovenian Ethnology is engaged in the study of the material, social, and symbolic practices that take place in everyday life. The group conducts basic research into cultural traditions and a critical analysis of culture in contemporary times. It maintains an Audio-visual laboratory with extensive archives and is also developing visual ethnography. The Institute of Slovenian Ethnology publishes Traditiones (with Institute of Ethnomusicology) and Studia mythologica Slavica (with Institute of Archaeology).

https://isn2.zrc-sazu.si

All Books

Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami

Opera ethnologica Slovenica
Jurij Fikfak (ed.), Jože Prinčič (ed.)
22. January 2009

Interdisciplinarnost slovstvene folklore

-
Marija Stanonik
6. January 2009

Senses and Religion

-
Jurij Fikfak (ed.), Gábor Barna (ed.)
27. November 2008

Čar izročila. Dediščina Nika Kureta (1906–1995)

Opera ethnologica Slovenica
Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
25. September 2008

Slovar bovškega govora

-
Barbara Ivančič Kutin
8. May 2007

Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki

Opera ethnologica Slovenica
Irene Portis-Winner
31. January 2006

Text & Reality / Text & Wirklichkeit

-
Jeff Bernard (ed.), Jurij Fikfak (ed.), Peter Grzybek (ed.)
15. July 2005

Mordvinian Mythology

Studia mythologica Slavica – Supplementa 1
Tatyana Devyatkina
1. June 2004

O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva

Opera ethnologica Slovenica
Jurij Fikfak (ed.), Aleš Gačnik (ed.), Naško Križnar (ed.), Helena Ložar-Podlogar (ed.), Nives Sulič (ed.), Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
3. January 2003

Teoretični oris slovstvene folklore

-
Marija Stanonik
30. March 2001

Etnološki film med tradicijo in vizijo

-
Naško Križnar (ed.)
1. January 1997

Vizualne raziskave v etnologiji

ZRC 15
11. January 1996
51-100 of 72