V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov

Authors

Helena Ložar-Podlogar

Knjiga je prispevek h kritičnemu pretresu virov in spisov o ženitovanjskih šegah na Slovenskem, konkretno na Zilji na avstrijskem Koroškem. Na tej podlagi in na podlagi terenskih raziskav in anketnih odgovorov je izrisan sodoben opis ziljske svatbe, ki ohranja preteklo znanje in spoznanja o njej ter hkrati odpira še neraziskano v smislu morebitnih nepoznanih virov, kulturnih sprememb, medkulturnih stikov in prežemanj. Delo je pomembno z vidika poznavanja življenja Slovencev na skrajšanem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja, ki se ni spremenilo le zaradi splošnih gospodarskih, družbenih in zgodovinskih procesov, temveč tudi germanizacijskih pritiskov. Kljub temu so se do zadnjih desetletjih ohranile sledi za Slovence značilnih kulturnih elementov in navad, ob štehvanju npr. tudi ziljska »vascit«.

Založnik tiskane knjige iz 1995: Mohorjeva založba Celovec.

Downloads

Download data is not yet available.
1. May 1995

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

21.11.2023

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-10 (02)

3-85013-402-4

Date of first publication (11)

01.05.1995

Physical Dimensions

155 mm x 215 mm
Hardback