Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997

Authors

Marjeta Humar (ed.)

V zborniku je objavljenih 32 prispevkov, ki so bili predstavljeni na Posvetovanju o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju (22. in 23. maja 1997) v organizaciji Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zbornik podaja pregled slovenskega strokovnega slovaropisja, zlasti po osamosvojitvi, in problematiko oblikovanja slovenskih strokovnih poimenovanj, s katero se srečujejo različne delovne skupine pri strokovnih društvih, na fakultetah, v Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v Uradu za standardizacijo in meroslovje in drugod.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. January 1998

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

24.05.2022

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-10 (02)

961-6182-51-X

Date of first publication (11)

01.01.1998

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback